Carina och Tomas Tolf

untitledHej!

Här är jag och två av våra hundar Carmal`s Kitas Inch ”Isa” och ”Ila” Streamlight`s Ann`s Joy på rapphöns jakt. Uppväxten med djur på bondgård grundlade mitt intresse för inlärning och utbildning.  Jag har fortsatt på den banan…. Jag är utbildad SBK instruktör sedan 1989 och har och har  haft kurser för SBK och SSRK under många år. WT-domare. Jag har suttit i styrelsen som utbildningsansvarig inom SBK och SSRK. Jag tycker att det är stimulerande och utvecklande att träna hund, så därför har jag tränat och tävlat inom lydnad, personspår, viltspår, sök, rapport och utställning. Men jag tyckte att jakten var mest intressant så därför har det intresset tagit över. Jag startar på A, B, C prov och jagar praktiskt med våra hundar. Vi har även haft några valpkullar under prefixet Gracehunters där vi tack vare duktiga och ambitiösa valpköpare fått flera välmeriterade ”valpar” bland annat några tjänstehundar och champions i olika grenar. Det uppskattar vi verkligen och tycker är väldigt roligt!

Vi vill att våra valpköpare aktiverar sin hund  på ngt sätt t ex ute i skog och mark, men man behöver ej tävla! Att tävla eller jaga brukar ibland ” komma” av sig själv när man får mer erfarenhet!

Jag och min man bor på en gård med naturen och träningsmark runt knuten tillsammans med våra fyra jaktlabradorer Carmal`s Kitas Inch, (Isa) Streamlight`s Ann´s Joy. (Ila). Djurbergas Air, (Boss) och Streamlight´s Cayo´s Win (Winna). Vi bor ¨ca 1 mil väster om Ånge. Vi bor väldigt centralt tycker vi med norrländska mått ;-). Vi har ca 10 mil till Östersund, 10 mil till Sundsvall och , 12 mil till Vemdalsfjällen. Och sist men inte minst så har vi Sveriges geografiska mittpunkt bara några mil ifrån oss ;-).

Kan man bo mer centralt 😉

 

 

Hello!

Here I am with two of our dogs Carmal `s Kitas Inch ” Isa ”and” Ila ” Streamlight ` s Ann `s Joy of partridge hunting. Growing up with animals on a farm founded my interest in learning and education. I continued along the path …. I am trained SBK instructor since 1989 and have  had courses for SBK and SSRC for many years. WT- judges. I have served on the board as training manager in SBK and SSRK . I find it stimulating and rewarding to train dog, so therefore I have trained and competed in obedience , personal track , tracking , search , report and exhibit. But I thought that hunting was the most interesting so therefore the interest taken over. I have started on the A , B, C test and hunted practically with our dogs. We also had a few litters during the prefix Grace Hunters which, thanks to talented and ambitious buyers received several highly qualified ” puppies ” including some service dogs and champions in different sports. That we really appreciate and enjoy a great deal !

We appreciate , of course, all our puppies , beginners and experienced . What we want is to turn his dog on smth ways eg out in the forest , but you do not compete ! To compete or hunt is sometimes ”get ” of yourself when you get more experience !

My husband and I live on a farm with nature and training ground around the corner along with our four hunting Labradors Carmal `s Kitas Inch , ( Isa ) Streamlight ` s Ann’s Joy. (IIa) . Djurbergas Air, ( Boss ) and Streamlight ’s Cayo ’s Win ( Winna ) . We live about 10 kilometers west of Ånge . We live very central, we think the northern dimension ;-). We have about 100 kilometers to Östersund 100 kilometers to Sundsvall and 120 kilometers to Vemdalsfjällen . And last but not least we have the geographical center of Sweden just a few kilometers from us ;-).

Can you stay more centrally 😉